Công ty của chúng tôi

One Continent là một công ty tư vấn và thương mại quốc tế mới, chuyên về thương mại xuất khẩu giữa Châu Âu và Châu Á

Chúng tôi cung cấp dịch vụ bán hàng, phát triển kinh doanh, tiếp thị và truyền thông cho các công ty thâm nhập thị trường châu Âu. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho thương mại xuất khẩu dễ dàng hơn cho bạn

Giám đốc xuất khẩu tạm thời

Quản lý xuất khẩu tạm thời là một cách dễ dàng để bắt đầu bán hàng xuất khẩu. Thuê một người quản lý xuất khẩu có kinh nghiệm với chi phí thấp và rủi ro tối thiểu. Đội ngũ địa phương của chúng tôi rất vui lòng giúp bạn

Đại lý, đại lý bán hàng và các đối tác khác

Nếu bạn đang mở rộng hoạt động sang châu Âu, chúng tôi sẽ tìm các đại lý, đại lý bán hàng và các đối tác khác tốt nhất cho bạn, với sự trợ giúp của mạng lưới địa phương của chúng tôi
Services VN | One Continent